Appartementen blok A

Appartement Verdiep Type Oppervlakte Oppervlakte terras Plan
A: APP 0-1 GLVL 1 slaapkamer 75m2 17m2
A: APP 0-2 GLVL 2 slaapkamers 102m2 24m2
A: APP 0-3 GLVL 2 slaapkamers 89m2 21m2
A: APP 0-4 GLVL 3 slaapkamers 107m2 30m2
A: APP 0-5 GLVL 2 slaapkamers 96m2 19m2
A: APP 1-1 1 2 slaapkamers 84m2 9m2
A: APP 1-2 1 2 slaapkamers 102m2 9m2
A: APP 1-3 1 2 slaapkamers 89m2 9m2
A: APP 1-4 1 3 slaapkamers 109m2 16m2
A: APP 1-5 1 3 slaapkamers 108m2 16m2
A: APP 2-1 2 2 slaapkamers 71m2 11m2
A: APP 2-2 2 2 slaapkamers 90m2 11m2
A: APP 2-3 2 2 slaapkamers 83m2 6m2
A: APP 2-4 2 3 slaapkamers 109m2 16m2
A: APP 2-5 2 3 slaapkamers 108m2 16m2
A: APP 3-1 3 3 slaapkamers 111m2 16m2
A: APP 3-2 3 3 slaapkamers 108m2 16m2